Postrojenje za preradu otpadnih voda

Postrojenje za preradu otpadnih voda je sagrađeno 1972. godine i bilo je prvo postrojenje takvog tipa u Evropi. Rađeno je po projektu Instituta Građevinskog fakulteta iz Niša a po patentu profesora Laze Ignjatovića. Postrojenje do danas radi na principu biološko mehaničkog prečišćavanja otpadnih voda. Kao tako jedinstveno je zauzelo posebno mesto u ekosistemu Ujedinjenih Nacija pa su je godinama posećivali svetski stručnjaci iz ove oblasti. Postrojenje se sastoji od grube rešetke za prečišćavanje krupnijih sastojaka otpadnih voda, mernog kanala sa Paršalovim meračem protoka, cevaste taložnice, digestera anaerobnu preradu mulja i iz polja za aeraciju. Do rekonstrukcije 2000. godine je bila je sagrađena i dodatna taložnica sa automatskim zgribačima mulja, pa se moglo prerađivati celih 70 l/s. U međuvremenu je došlo do havarije dograđenog dela i amortizacije starog dela iz 1972. godine, te je izvršena rekonstrukcija ali samo za kapacitete od 35 l/s. Završna faza prerade mulja je bila u obliku polja za sušenje mulja sa specijalnim vrstama glista koje su mulj prerađivale do najkvalitetnijeg humusa koga nazivaju Lumbrikau. Koristi se kao gnojivo za biljne kulture koje nisu jestive zbog hemijskih elemenata u humusu.
U okviru postrojenja za preradu otpadnih voda su sanitarni ribnjaci kao bio zavesa u preradi otpadnih voda sa ribljim vrstama kao što su šaran, amur i tostolobik.
© 2022 JKP Napredak Sokobanja. Sva prava zadržana

Javno komunalno preduzeće „Napredak”
Hajduk Veljkova 22,
18230 Sokobanja
Tel./Fax: 018/830-670, 018/833-222, 0800-018-801 (Besplatan poziv) 
Žiro računi: 235-40050-32 | 200-2912270101984-50
Matični broj firme: 07254814
PIB: 100691606