Služba vodovoda i kanalizacije u saradnji sa nabavnom službom radi na pribavljanju materijala za investiciono održavanje vodovoda u ulicama 14.brigade i S.Mokranjca. Početak radova na rekonstrukciji vodovoda u ovim ulicama očekuje se krajem februara meseca odnosno kad vremenske prilike to dozvole.

© 2022 JKP Napredak Sokobanja. Sva prava zadržana

Javno komunalno preduzeće „Napredak”
Hajduk Veljkova 22,
18230 Sokobanja
Tel./Fax: 018/830-670, 018/833-222, 0800-018-801 (Besplatan poziv) 
Žiro računi: 235-40050-32 | 200-2912270101984-50
Matični broj firme: 07254814
PIB: 100691606